نقاشی ساختمان پونک

By |۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ،۱۲:۰۷:۴۸ +۰۰:۰۰بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۸|نقاشی ساختمان|۰ Comments

نقاشی ساختمان پونک تهران پونک یکی از محله های منطقه دو شهرداری تهران است که بخشی از آن در منطقه پنج واقع شده است. این [...]