از موقعی که تصمیم به رنگ آمیزی دیوار می گیری تا موقعی که رنگ ها روی دیوار می شینه ، انتخاب رنگ دیوار از بین رنگ های متنوع و ترکیب این رنگ ها مهمترین دغدغه است. دغدغه ای که ما رو از فکر اینکه چه رنگی بزنم که خوشم بیاد، خانواده خوشش بیاد، فامیل خوشش بیاد و … رها نمی کنه. ایده های رنگ آمیزی دیوار زیادی وجود داره اما مهمتر از اون این جسارت و شجاعت انتخاب و حس مثبتی که بعد از رنگ آمیزی داری. اینکه این هارمونی قشنگ با رنگ هایی شاد و جذاب، رنگ هایی از طبیعت و خاطره ساز رو با وسایل ایجاد می کنی و این تغییر بزرگ ، تو و افراد ساکن در این فضا رو با خاطرات مشترک پیوند می زنه. شاد و پر انرژی باش و از زندگی لذت ببر. من بخاطر این انتخاب به تو افتخار می کنم.

برای ترکیب این رنگ ها از دستگاه  های ترکیب رنگ کامپیوتری استفاده می شود و یا چندین رنگ با ترکیب رنگی مختلف درست و بر روی سطح خیلی کمی (اندازه چند کاشی کوچک)  اجرا می شود و بعد از خشک شدن، انتخاب و رنگ هایی زده می شود.

بهترین نقاش ساختمان ایران