نگاهی به برنامه جامع راهبردی رنگ نقاشی ساختمان در ایران

در طی مقاله پیش رو نگاهی خواهد انداخت بر برنامه راهبردی رنگ نقاشی ساختمان در ایران و سرانه های و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه.

شاید بتوان مهم ترین راهبردهای میانی برای دست یابی به اهداف تامین رنگ را به صورت زیر به ذیل شمرد:

اصلاح الگوی مصرف سرانه رنگ

سرانه مصرفی رنگ در کشور حتی از میانگین جهانی آن (5/5 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال) هم پایین تر است. افزایش مصرف هر کیلوگرم در سرانه جمعیت کشور، برابر تقریبا 80 هزار تن رنگ خواهد شد. که رقم قابل توجه ای است.
تکمیل ظرفیت های تولیدی و فعال سازی آن ها

ظرفیت اسمی تولیدی در کشور در این صنعت، تقریا نزدیک به 1 میلیون تن در سال است. این در حالی است که زیر ساخت ها و تجهیزات لازم برای این میزان از تولید هم در بسیاری از کارخانه ها، نصب گردیده ولی به دلیل مصرف پایین داخلی و عدم صادرات قابل توجه عملا بلااستفاده مانده است.

تغییر اندازه شرکت های تولیدی

متاسفانه در کشور ما تعداد شرکت کننده های تولید کننده رنگ بسیار زیاد بوده و در کنار آن ظرفیت تولیدی هر کدام به صورت جداگانه بسیار پایین است. این مسئله باعث گردیده است عملا امکان رقابت منطقه ای هم از آن ها سلب شود. ادغام این شرکت ها در یک دیگر می تواند حتی در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی در کیفیت و حتی قیمت محصولات داشته باشد.

معمولا در شرکت های بزرگ بین المللی، 5 درصد فروش به بخش تحقیق و توسعه اختصاص می یابد که با توجه به حجم تولید و فروش آن ها رقم بسیار بالایی است. این مسئله باعث می گردد. که این شرکت ها هموار از لحاظ ازائه فن آوری های نوین پیشگام بوده و از رقبا پیشی بگیرد.

تقویت برندها یا برند سازی

خوشبختانه در کشورمان برندها و شرکت ها رنگ سازی با سابفه بیش از نیم قرن همچنان در حال فعالیت هستند. باید از تجربه های تولیدی و نشان این گونه شرکت ها حمایت ویژه ای صورت گیرد و با تقویت آن ها سعی در برندسازی نمود. توجه به آمارهای ارائه شده در سال های اخیر در رابطه به لیست بزرگترین تولید کنندگان جهانی رنگ نشان میدهد. که از هر کشور صاحب نام اروپایی تنها 1 الی 2 نماینده موجود است.

یعنی در این کشورها با ادغام تولید کنندگان در یک دیگر سعی در برند سازی تحت چندعنوان محدودو معمولا قدیمی تر داشته اند.